Hutný materiál

betonárska oceľ, zvárané siete, rúry, profily, klince, pletivá

Ponúkame hutnícke materiály, ktoré sú garantované atestami o kvalite a spĺňajú tie najprísnejšie kritériá v stavebníctve a strojárenskej výrobe.

Spokojnosť zákazníkov je naším dlhodobým cieľom. V priestoroch stavbárskleho centra Stavmax Humenné s. r. o. ponúkame zákazníkom kvalitný materiál a služby od kusového delenia materiálu pálením, presným rezaním, alebo strihaním, ohýbanie betonárskej ocele podľa výkresovej dokumentácie, až po dovoz hutníckeho materiálu priamo zákazníkovi.

thyssenkrupp
raven
ferona

Stavmax Humenné, s. r. o. - jedno z najväčších stavbárskych centier v humenskom regióne.