Klampiarsky tovar

odkvapový systém, strešné oplechovania, parapety, klampiarske výrobky z pozinkovaného, medeného, lakoplastovaného plechu

Stavba akejkoľvek budovy neznamená len nákup stavebného materiálu, ale aj množstva iných potrebných polotovarov a výrobkov, bez ktorých je dokončenie stavby nemysliteľné.

 • kanalizačné
 • odpadové
 • tlakové
 • drenážne rúry
 • tvarovky (KG, PVC,HT)
 • poklopy
 • uličné a dvorné vpusty
 • vodomerné šachty
 • žumpy
 • žlaby

Chcete sa pripojiť do siete verejnej kanalizácie, alebo uprednostníte radšej vlastnú žumpu?

U nás kúpite všetko od sifónu až po vodomerné šachty. V stavbárskom centre Stavmax Humenné s. r. o. nájdete aj betónové odtokové systémy, či káblové žľaby.

aco
lamina
kovotrade
sht
hydro bg
 • voda
 • kúrenie
 • plyn

Voda je surovina 21. storočia. Život bez nej si nemožno ani predstaviť. Človeku sa podarilo tento živel spútať do sústavy potrubí a otočením ventila ovládať jeho energiu.

Sila zeme milióny rokov driemala v podobe zemného plynu, ktorý modernému človeku začiatkom 20. storočia začal slúžiť ako čistejšia energia namiesto uhlia. Zemný plyn patrí k najhospodárnejším nosičom energie na vykurovanie, varenie a prípravu teplej úžitkovej vody. Kto sa rozhodne pre vykurovanie zemným plynom, je dnes i v budúcnosti dobre zabezpečený.

cbk

Stavmax Humenné, s. r. o. - jedno z najväčších stavbárskych centier v humenskom regióne.