Vonkajšie dlažby

zámkové betónové dlažby, obrubníky, palisády, odvodňovacie žľaby, plotové tvárnice, terasové platne

Nie len samotná stavba, ale i jej okolie je pre obyvateľov nesmierne dôležité. Prostredie, v ktorom stavba stojí, by malo čo najviac evokovať príjemné pocity vo všetkých, ktorí do budovy vchádzajú a vyvolávať túžbu návratu u všetkých, ktorí budovu opúšťajú. Príjemné vonkajšie prosredie dokázateľne priaznivo vplýva na psychiku človeka.

Ponúkame nie len kvalitné výrobky, ale aj technickú pomoc pri ich zabudovaní. Poradenské služby oceňujú ako individuálni stavebníci, tak aj stavebné firmy, projektanti a architekti. Sortiment dopĺňajú ekologické druhy dlažieb, ktoré zaručujú vsakovanie vody do podložia, príp. zatrávnenie spevnenej plochy.

premac
stadreko

Stavmax Humenné, s. r. o. - jedno z najväčších stavbárskych centier v humenskom regióne.